Lika Miljø AS

 Lika Miljøstolpen er en miljøvennlig og langtidsholbar komposittstolpe for bruk til energi og tale.

Lika Miljøstolpen inneholder ingen miljøgifter, har ingen giftig avrenning, er meget sterk og har en levetid på over 80 år

 

Link til hjemmesiden:  www.lika.no

LTL Gruppen
  HJEM - LTL GRUPPEN - EIENDOM - HANDEL - INDUSTRI - KONTAKT LTL
INTRANETT  -  LTL GRUPPEN © 2021